info@bonfan.ir ۰۲۴-۳۳۳۳۶۴۰۰

محصولات ما

بالمیل و رادمیل

اطلاعات بیشتر ...

سلول فلوتاسیون

اطلاعات بیشتر ...

نرم افزار تعمیر و نگهداری (PM)

اطلاعات بیشتر ...

فیلتر دیسکی

اطلاعات بیشتر ...

اخبار و اطلاعیه ها

فعالیت های ما

+40

تعداد پرسنل

+50

پروژه های انجام شده

%70

رشد فعالیت های شرکت

+500

حجم پروژه ها (میلیارد ریال)